ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προφιλ

Η 3ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι μια σχετικά νέα εταιρία, η οποία διαθέτει έμπειρα στελέχη και προσωπικό, με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο των κατασκευών και επισκευών.

Δραστηριοποιείτε στην εκτέλεση σύνθετων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και στη παροχή υπηρεσιών συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Aπό την ίδρυσή της το 2010 αναλαμβάνει την εκτέλεση τεχνικών έργων, σε κλάδους όπως:

  • Διυλιστήρια
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων.
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Χημικές βιομηχανίες
  • Βιομηχανίες Τροφίμων & Φαρμάκων.

Η εταιρία διαθέτει λειτουργικό σχήμα με επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο.

Επίσης διαθέτει χώρο κατασκευών με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό ,καθώς εξοπλισμό και εργαλεία διαμορφωμένα ώστε να μετακινούνται άμεσα και να καλύπτει τις επιτόπου ανάγκες των εργοταξίων.

Το γεγονός ότι, αν και σχετικά νέα εταιρεία, είναι ήδη εγγεγραμμένη στα Εργοληπτικά Μητρώα των περισσότερων εταιρειών της Βαριάς Βιομηχανίας, φανερώνει την αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη προς την τεχνογνωσία, το προσωπικό, το έργο, και τις υπηρεσίες που παρέχει η 3ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Σκοπός μας είναι η παράδοση στον πελάτη ενός άρτια εκτελεσμένου έργου με βασικό συντελεστή το συνδυασμό ποιότητας-ασφάλειας και χρόνου παράδοσης.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των δυνατοτήτων της, επενδύοντας στο άρτια καταρτισμένο επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό και επαγγελματικό εξοπλισμό της.

01
04
03
02