ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πιστοποιητικό ISO Ασφάλειας

Με το παρόν βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία 3 ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ που βρίσκεται στη Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Πεδίο εφαρμογής:
Μελέτη και εκτέλεση σύνθετων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και έργων Πολιτικού Μηχανικού. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:
45001 : 2018

pdfΠιστοποιητικό ISO 45001 : 2018

01
04
03
02