ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11

Βαριά Βιομηχανία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ GENERAL SHUTDOWN 2015 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-9200/U-2600/U-3900 , ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ GENERAL SHUTDOWN 2015

2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

KATAΣΚΕΥH ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ STAINLESS STEEL, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ MONAΔΑΣ U-74 TOY ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

KATAΣΚΕΥH ΝΕΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ALLOY STEEL ΓΙΑ ΤΑ ATTRITION NOZZLES ΤΟΥ ANTIΔΡΑΣΤΗΡΑ R1 ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-32, TOY ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

MHXANOΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ U-32 & U-34 TΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ S/D 2014

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

6862-ΟΔΕΥΣΗ SLOP CUT ΤΗΣ Μ-200 ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ FCC

2014

MOTOR OIL HELLAS

MOTOR OIL HELLAS

“REFU-6513: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ Μ-1300 / 5300 / 1500 / 2100 / 2200 / 2300 / 2500 S/D 2013»

2013

ΕΤΜΕΡ Α.Ε

MOTOR OIL HELLAS

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΚ-23 ΜΕ ΤΚ-24 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ S/D U-32/ KΑΤΑΣΚΕΥΗ COILS 32-F-003A/B ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕRUP U-33,U-34, U-38 & U-70 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΗΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟFF-SITES ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ATMOSPHERIC RESIDUE ΚΑΙ REFINERY FUEL OIL ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ IV ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 2011-2012

ΕΚΜΕ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

REROUTING ΓΡΑΜΜΩΝ L.P.G. ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟFF-SITES ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

2011

ΕΤΜΕΡ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤA EΛ.ΠΕ Β.Ε.Ε

 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 2010-2011

ΕΚΜΕ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ CRUDE KAI GASOLINES ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 2011

ΕΤΜΕΡ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΚ-20 ΣΕ BALLAST

2010-2011

ΒΙΟΤΕΚ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ E.R.U.P. OSBL UNIT-70

2010

ΕΤΜΕΡ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗ Β/Ο ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BP ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2010

ΕΤΜΕΡ Α.Ε

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε

01
04
03
02