ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • petroximiki 01
  • petroximiki 02
  • petroximiki 03
  • petroximiki 04
  • petroximiki 05
  • petroximiki 06
  • petroximiki 07
  • petroximiki 08
  • petroximiki 09
  • petroximiki 10

Πετροχημική Βιομηχανία

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ JET ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2020-
(ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΤΡΙΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΟ

2020-

(ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)  

ΕΚΟ Α.Ε

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GSD 2020 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3400/4600 & ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GSD 2020 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2019-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2019-2020

ΕΚΟ Α.Ε

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ CDU 3,4,VDU 31 & ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GSD 2020 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 TMHMA ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΜΟ ΣΤO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΑΕΡΙΩΣΗΣ U -2750 & U-3700 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ VRU ΣΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 10'' SLOPS ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ CDU 3,4,VDU 31 & ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GSD 2017 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 LBG FEED TO 33-H-001 U32 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ Δ/Ξ ΥΓΡΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2016-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΕΝΖΙΝΩΝ/ΚΑΥΣΙΜΩΝ & FCC.

ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ VAPOR LINE FCC

GENERAL S/D MOH 2016

2016

MOTOR OIL HELLAS

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-38 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2016

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-9200, U-2600 & U-3900 KATA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ GSD 2020 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2015

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ U-74, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ATRRITION NOZZLES R1 U-32. ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣ 

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ U-32 KAI U-34 KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ S/D 2014 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΟΔΕΥΣΗ SLOP CUT THΣ Μ-200 ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ FCC PROJECT 6862 ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ MOTOROIL

2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

"REFU-6513: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ Μ-1300 /
5300 / 1500 / 2100 / 2200 / 2300 / 2500 ΣΤΟ GSD 2013

2013

MOTOR OIL HELLAS

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΚ-23 ΜΕ ΤΚ-24, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ S/D U-32/ KΑΤΑΣΚΕΥΗ COILS 32-F- 003A/B, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕRUP U-33,U-34, U-38 & U- 70, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΗΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ OFFSITES, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ATMOSPHERIC RESIDUE ΚΑΙ REFINERY FUEL OIL, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ IV, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ L.P.G , ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΟFF-SITES, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (1η ΦΑΣΗ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2010-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ CRUDE KAI GASOLINES, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΝΕΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 36'' ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΚ-20 ΜΕ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2010-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
E.R.U.P. OSBL UNIT-70

2010

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BP ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2010

 ΒP HELLAS

01
04
03
02