ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • trofima farmaka 01
  • trofima farmaka 02
  • trofima farmaka 03
  • trofima farmaka 04

Βιομηχανία Φαρμάκων - Τροφίμων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ 2021 ΝΙΚΑΣ
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ CONTEINERS /SKIDS ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2021 CHEMITEC 
 ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΥΜΠΩΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο2 2020 ΝΙΚΑΣ
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ CONTEINERS /SKIDS ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2020  CHEMITEC
 ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΚΑΤΆ PED, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΠΟΝΙΤΟ 2020  ΜΠΟΝΙΤΟ
 ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΤΗΡΕΣ 2020  ΝΙΚΑΣ
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ DEMO 2020  DEMO
 ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΥΜΠΩΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο1 2020  ΝΙΚΑΣ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 2020 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΟΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 2019 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 2019 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 
 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ CONTEINERS /SKIDS ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 2019  CHEMITEC
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ 2019  ΝΙΚΑΣ
 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ 2018  ΝΙΚΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ  2017  ΝΙΚΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΙΚΑΣ  2016  ΝΙΚΑΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 2015 NESTLE HELLAS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ FREEZERS 2014 NESTLE HELLAS
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2014 NESTLE HELLAS
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ AMMΩΝΙΑΣ 2014 NESTLE HELLAS

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ ICM ΣΤΑ FREEZERS

2014

NESTLE HELLAS

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FREEZER

2014

NESTLE HELLAS

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

2013

NESTLE HELLAS

MHXANOΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ FREEZERS

2013

NESTLE HELLAS

01
04
03
02