ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • slide-farmaka1
  • slide-farmaka2
  • slide-farmaka3
  • slide-farmaka4
  • slide-farmaka5
  • slide-farmaka6
  • slide-farmaka7
  • slide-farmaka8

Βιομηχανία Φαρμάκων - Τροφίμων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 2015 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2015 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ FREEZERS 2014 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 2014 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ AMMΩΝΙΑΣ 2014 NESTLE HELLAS NESTLE HELLAS

TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΩΝ ICM ΣΤΑ FREEZERS

2014

NESTLE HELLAS

NESTLE HELLAS

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FREEZER

2014

NESTLE HELLAS

NESTLE HELLAS

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 2013

NESTLE HELLAS

NESTLE HELLAS

MHXANOΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ FREEZERS

 2013

NESTLE HELLAS

NESTLE HELLAS

01
04
03
02