ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πελάτες

  • EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • EΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  • ΜΟΤΟROIL HELLAS- ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • NESTLE HELLAS- BIOMHXANIA ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ET.M.EΡ Α.Ε-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Ε.Κ.Μ.Ε Α.Ε-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
01
04
03
02