ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πελάτες

  • EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ A.E-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • EKO A.Β.Ε.Ε- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ
  • ΜΟΤΟROIL HELLAS- ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
  • BP HELLAS- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  • NESTLE HELLAS- BIOMHXANIA ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • NIKAS ABEE- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ
  • ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Ε.Β.Ε.- BIOMHXANIA ΠΑΓΩΤΟΥ
  • CHEMITEC-EΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
  • DEMO- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01
04
03
02