ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περιβάλλον

3KAPA LOGO SATB ESYD 14001

H 3KAΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015, με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των κανονισμών της προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων μας λαμβάνουμε υπόψη, τα εξής:

  • Tην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Την αποφυγή ρύπων στην ατμόσφαιρα
  • Την οικονομία κατανάλωσης καύσιμων

Μειώνοντας τα ανωτέρω μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γίνεται παράλληλα μείωση του κόστους λειτουργιάς της εταιρίας μας.

01
04
03
02