ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ποιότητα

3KAPA LOGO SATB ESYD 9001

H 3KAΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 επίσης διαθέτει πιστοποιητικό IQNET (Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας). Για κάθε εκτελούμενο έργο της η εταιρία εκπονεί και τηρεί ειδικό Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Quality Plan) και χρησιμοποιεί τους διεθνείς κώδικες και προδιαγραφές, ASME, ASTM / AISI, API, PED και EN για την υλοποίηση των έργων.

Όλα τα έργα υλοποιούνται με εγκεκριμένες προδιαγραφές διαδικασιών συγκόλλησης (WPS) σύμφωνα με τα πρότυπα ASME IX, API 1104. Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των υψηλών προδιαγραφών της, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της μεγάλο αριθμό PQR’S (Procedure Qualification Records) και συγκολλητές πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα ASME IX και API 1104.

Σημαντικός παράγοντας για την διασφάλιση της ποιότητας είναι η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και του διεθνώς διαπιστευμένου οργανισμού επιθεώρησης MOODY TOTTRUP HELLAS, για την εκτέλεση των δοκιμών και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.

01
04
03
02