ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πολιτική ποιότητας

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η 3ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα / υπηρεσίες αυστηρών προδιαγραφών και να εκτελεί έργα τεχνικώς άρτια, καθιστώντας το όνομά της συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην προσπάθεια για εκτέλεση έργων ποιότητας στους πελάτες μας, που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τους αλλά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • στην εκτέλεση έργων τα οποία θα είναι άρτια
 • στην τήρηση όλων των απαιτήσεων του πελάτη
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών
 • μείωση των αστοχιών που παρουσιάζονται κατά την παροχή της υπηρεσίας
 • μηδενισμό των ατυχημάτων επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας κατά την παροχή της υπηρεσίας
 • απαρέγκλιτη τήρηση των προδιαγραφών της νομοθεσίας
 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.
01
04
03
02