ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εγκαταστάσεις

Η 3ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διαθέτει εγκαταστάσεις στη περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής με πλήρη εξοπλισμό για την προκατασκευή σωληνώσεων και σιδηροκατασκευών. Συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν τα εξής :

  • Χώρος προκατασκευών 600 m2 .Ο εν λόγω χώρος διαθέτει 2 γερανογέφυρες 5tn και 3,5tn καθώς και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη προκατασκευή σωληνώσεων και σιδηροκατασκευών
  • Χώρος αποθήκευσης 1000 m2, περιμετρικά του κτηρίου για την προσωρινή απόθεση υλικών και διαμορφωμένων τμημάτων σωληνώσεων και σιδηροκατασκευών.
  • Χώρος γραφείων 100 m2, εξοπλισμένο με τις απαραίτητες υποδομές για την υποστήριξή των έργων.

01
04
03
02