ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υπηρεσίες

Η 3ΚΑΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ως κυρίως εργολάβος, είναι σε θέση να υλοποιήσει σύνθετα έργα τα οποία περιλαμβάνουν: Μηχανολογικές Εργασίες, Ηλεκτρολογικές Εργασίες και Εργασίες Οργάνων, Αμμοβολές-Βαφές, Θερμικές Μονώσεις και Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.

Επίσης μπορεί να αναλάβει έργα τα οποία περιλαμβάνουν τη Μελέτη και σχεδιασμό, την εκπόνηση λίστας υλικών και τη προμήθεια τους, τη κατασκευή και την παράδοση στο πελάτη (ΤURN KEY PROJECTS).

Ενδεικτικά οι εργασίες που μπορεί να εκτελέσει η εταιρία είναι οι εξής :

  • Κατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel
  • Κατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων τροφίμων και φαρμάκων
  • Συναρμολόγηση και εγκατάσταση νέου βιομηχανικού εξοπλισμού
  • Συντήρηση εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων
  • Επισκευές ατμολεβήτων /Ανατουμπωση
  • Διαμόρφωση και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών
  • Ελάσματουργικές εργασίες δεξαμενών
  • Μελέτη και κατασκευή πιεστικών δοχείων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών ανοξείδωτων κατασκευών για εργοστάσια τροφίμων
01
04
03
02